tafuta
Funga kisanduku hiki cha kutafutia.

Mzazi, Familia na
Ushiriki wa Jumuiya

Kufanya kazi pamoja, tunaunga mkono matokeo ya familia ambayo inasaidia matokeo mazuri kwa watoto.

Ushiriki wa Mzazi na Familia

Mchakato wa maingiliano kupitia ambao wafanyikazi wa programu na familia, wanafamilia, na watoto wao huunda uhusiano mzuri na unaolenga malengo.

Ushiriki wa Jumuiya

Maingiliano ya kuheshimiana, yenye msingi wa nguvu ya Mwanzo wa Kichwa kwa wafanyikazi wa Kent na familia na wanajamii na wakala katika ngazi zote.

Ushiriki wa Familia & Matokeo ya Familia

Familia ni washirika wetu katika lengo la jumla la utayari wa shule. Lengo letu ni kuendelea kujenga ushirikiano huo wenye nguvu ili kuwa na nguvu zaidi.

Tunakusudia kufanya hivyo kupitia uhusiano mzuri na unaolenga malengo na familia. Kwa wakati, tunaweza kujitahidi kujenga kuheshimiana na kuaminiana.

Tunaunda mahusiano mafanikio kupitia kuzingatia nguvu za familia. Tunawajenga pia kupitia kujitolea kwa pamoja kwa ustawi wa watoto na kufaulu.
 
Ushirikiano wetu na familia unakusudia kukuza matokeo saba ambayo utafiti unaonyesha kukuza matokeo mazuri kwa watoto:

Familia na wafanyikazi hushiriki jukumu la matokeo haya kulingana na kuheshimiana kwa majukumu na nguvu kila mmoja anapaswa kutoa.

(Ikiwa ungetaka kuzama zaidi katika mojawapo ya matokeo haya kwa familia yako, tafadhali wasiliana na mwalimu wa mtoto wako au mgeni wa nyumbani.)

Tunazingatia usikivu wa kitamaduni na lugha kujenga uhusiano na wanafamilia muhimu katika maisha ya mtoto: wanawake wajawazito, familia zinazotarajia, mama, baba, bibi na nyanya, na walezi wengine wazima.
Inahitaji kujitolea kuunda na kudumisha ushirikiano unaoendelea ambao unasaidia ustawi wa familia. Pia inaheshimu na inasaidia uhusiano wa mzazi na mtoto ambao ni msingi wa mtoto maendeleo ya afya, utayari wa shule, na ustawi.

Mawakili wa Familia

Kila tovuti ina Wakili wa Familia (au mfanyikazi mwingine mteule) kusaidia kuanzisha / kuunganisha familia na rasilimali za jamii. Walimu na Wageni wa Nyumbani hufanya kazi na Mawakili wa Familia wakati rasilimali za ziada zinahitajika. Wawakilishi wa Familia hukutana na familia moja kwa moja kusaidia mahitaji na malengo kupitia kugawana rasilimali. Wanaweza kusaidia familia kupata chakula chao cha ndani, kupata nguo kutoka kanisani, au kujiandikisha kwa madarasa ya GED au Kiingereza katika jamii yao.

Ikiwa mtoto anahitaji daktari au kusaidia kupata daktari wa meno, Wakili wa Familia anaweza kusaidia familia kupata huduma ya matibabu. Ikiwa familia zinatafuta kuimarisha ujuzi wao karibu na uongozi, utetezi kwa watoto wao, au uhamaji wa kiuchumi, Mawakili wa Familia wanaweza kusaidia pia. Matukio ya kila mwezi ya Ushiriki wa Familia hutoa mafunzo na msaada unaoendelea kwa familia kwenye mada anuwai. Mawakili wa Familia wapo kusaidia familia kwa jumla na mahitaji na malengo, kwa hivyo mtoto anaweza kufaulu shuleni.

Unataka Kusajili Mtoto Wako na Mwanzo wa Kichwa kwa Kaunti ya Kent?