ကျန်းမာရေး

ဘက်စုံန်ဆောင်မှုများ

ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ရောဂါနှင့်ဒဏ်ရာများကာကွယ်ခြင်းသည်ကလေးများအားကျောင်း၌အောင်မြင်ရန်ကူညီသည်။ ကြားနာခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းသည်ကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်စေရန်ထပ်ဆင့်အကူအညီလိုအပ်ပါသလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ အထူးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များ (သို့) မသန်စွမ်းမှုများရှိသောကလေးငယ်များအားကြိုတင်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းသည်သင်ယူခြင်းအတွက်မဟာဗျူဟာများချမှတ်ရန်ကူညီသည်။ ကလေးများသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသောအထောက်အပံ့ကိုရရှိသောအခါအကောင်းဆုံးလုပ်သည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး

ကလေးများတွင်ဆရာ ၀ န် ရှိ၍ ၄ င်းတို့ကိုကျန်းမာစေရန်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သောအခါသူတို့သည်ကျောင်းအတွက်ပိုမိုပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ပုံမှန်ဆရာဝန်ရှိသည့်ကလေးများဖျားနာသောအခါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်ကာကျောင်းသို့ပိုမိုလျှင်မြန်စွာပြန်သွားနိုင်သည်။ အချိန်ဖြုန်းသင်ယူမှုသည်ကျောင်း၌အောင်မြင်မှုရရှိစေသည်။ 

မွေးကင်းစနှင့်ကလေးငယ်များရှိသင့်သည် ပုံမှန်စစ်ဆေး အသက် ၃-၅ ရက်၊ ၂၊ ၄၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ နှင့် ၃၀ လတို့တွင်ဖြစ်သည်။ မူကြိုကျောင်းသားများသည်အသက် ၃ နှစ်နှင့်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပုံမှန်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။

ခံတွင်းကျန်းမာရေး

သွားယိုယွင်းခြင်းသည်ကလေးဘဝ၏အဖြစ်များဆုံးရောဂါဖြစ်သော်လည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာသောသွားများရှိသည့်ကလေးများသည်စာဖတ်ရန်၊ စကားပြောရန်နှင့်သင်ယူရန်အာရုံစိုက်ရန်ပိုကောင်းသည်။ ကလေးများသည်သွားဆရာဝန်နှင့်ပုံမှန်သွားစစ်ဆေးမှုများလိုအပ်သည်။ ကလေးများသည် ၁၂ လသားအရွယ်တွင်သွားဆရာဝန်ထံသွားပြီး ၆ လလျှင်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။

Kent ကောင်တီတွင် Head Start ဖြင့်သင့်ကလေးကိုစာရင်းသွင်းလိုပါသလား။

X